Foreskrivningen av vanedannende legemidler
skal skjerpes

Helsedirektoratet varsler en mer restriktiv praksis for rekvirering av vanedannende legemidler.

Helsedirektoratet har oppdatert veilederen om rekvirering og forsvarlighet av vanedannende legemidler. Den nye versjonen er tilpasset e-resept, fastlegeordning og grenser for tillatt bruk av blant andre vanedannende legemidler ved bilkjøring.

Målet med veilederen er å gi faglig støtte til helsepersonell som rekvirerer vanedannende legemidler, slik at avhengighet kan unngås og at pasienter som allerede er avhengige, får hjelp til å trappe ned.

Bare ett vanedannende medikament
- En vesentlig endring fra tidligere er at det nå anbefales kun ett vanedannende legemiddel til hver pasient. Her har nok den kliniske praksisen vært mindre restriktiv enn det vi er tydelige på nå. Årsaken er at samtidig bruk øker faren for legemiddelavhengighet i betydelig grad, sier divisjonsdirektør Cecilie Daae i Helsedirektoratet.

Samtidig bruk av benzodiazepiner/z-hypnotika og opioider anbefales dermed ikke.

- En annen viktig anbefaling, som vi understreker igjen, er at ikke-medikamentelle tiltak og eventuell annen legemiddelbehandling av angst, søvnløshet og smerter, skal vurderes før behandling med vanedannende legemidler iverksettes. Dette må skje i nært samarbeid med pasienten, sier Daae.

- Følges ikke
I veilederen heter det også at rekvireringen bør skje av én rekvirent, normalt fastlegen, og at det ved oppstart bør legges en plan for behandlingsvarighet og nedtrapping.

Rundt 800.000 nordmenn får hvert år utlevert minst en resept på smertestillende, angstdempende eller søvngivende legemiddel. Det er regionale forskjeller i legers rekvireringspraksis. Ifølge Helsedirektoratet er det en utfordring at gjeldende anbefalinger ikke følges.

- Forbruket av disse legemidlene holder seg stabilt stort. Dette er et viktig tema, og vi er opptatt av riktig og god forskriving, sier Daae.

Eldre kvinner utsatt
Feil og skadelig bruk av vanedannende legemidler kan gi store konsekvenser for den enkelte, påpeker Daae.

Statistikken viser at kvinner bruker vanedannende legemidler mer enn menn, og at hyppigheten av bruk øker med alder. Uføretrygdede har økt risiko for langvarig, problematisk bruk.

Helsedirektoratet arbeider også med en egen veileder om bruk opioider i behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter, som er ventet senere i år.Målfrid Bordvik
malfrid.bordvik@dagensmedisin.no / Bilde: Colourbox.comKontaktinformasjon
Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid:
Man - Fre: kl. 10 - 15

Epost: post@kroniskesmerter.no

Postadresse:
Postadr.:
Postboks 157 Sentrum
5804 Bergen
Merk "Sentralstyret"

Norsk Tipping
Registrer FKS som grasrotmottaker

FKS Østfold
998 878 322

FKS Oslo og Omegn
983 983 219

FKS Sør-Rogaland
984 228 813

FKS Haugesund og Omegn
979 698 690

FKS Bergen og Omegn
983 543 553

FKS Møre og Romsdal
911 618 966

FKS Telemark
917 510 040

FKS Vestfold
814 982 122

FKS Trondheim
917 748 713

FKS Tromsø og omegn
914 716 187

FKS Kristiansand og omegn
985 581 428


Takk for hjelpen!
Nyttige lenkerTips en venn

Samarbeidspartnere