Smerteklinikker i Norge

Navn: Smerteenheten, Sykehuset Telemark HF
Postadresse: Smerteenheten, Sykehuset Telemark, 3710 Skien
Telefon: 35 00 39 73
Nettside: http://www.sthf.no

Navn: Smerteklinikken, Aker universitetssykehus HF
Postadresse: Smerteklinikken, Aker universitetssykehus HF, 0514 Oslo
Telefon: 22 89 44 80
Nettside: http://www.aus.no

Navn: Smerteklinikken, Akershus Universitetssykehus
Postadresse: Smerteklinikken, Akershus Universitetssykehus HF, 1478 Lørenskog
Telefon: 02900
Nettside: http://www.ahus.no

Navn: Smerteseksjonen, Sykehuset Østfold HF
Postadresse: Smerteseksjonen, Sykehuset Østfold HF, postboks 16, 1603 Fredrikstad
Telefon: 69 86 00 00
Nettside: http://www.sykehuset-ostfold.no

Navn: Smerteseksjonen Nordlandssykehuset, Bodø
Postadresse: Nordlandssykehuset Bodø, Smerteseksjonen, 8092 Bodø
Telefon: 75 53 46 06
Nettside: http://www.nordlandssykehuset.no

Navn: Smerteklinikken, Nordlandssykehuset Vesterålen
Postadresse: Nordlandssykehuset Vesterålen, Smerteklinikken, 8450 Stokmarknes
Telefon: 75 42 40 00
Nettside: http://www.nordlandssykehuset.no

Navn: Smerteklinikken, UNN
Postadresse: Universitetssykehuset Nord-Norge HF, postboks 100, 9038 Tromsø
Telefon: 77 62 60 00
Nettside: http://www.unn.no

Navn: Senter for smerte og sammensatte lidelser, St. Olavs Hospital
Postadresse: Smertesenteret, Erik Jarlsgt 10, St. Olavs Hospital HF, 7006 Trondheim
Telefon: 73 86 87 66
Nettside: http://www.stolav.no

Navn: Smerteklinikken, Sykehuset Innlandet HF, Hamar
Postadresse: Sykehuset Innlandet Hamar, Smerteklinikken, Serviceboks, 2326 Hamar
Telefon: 06200
Nettside: http://www.sykehuset-innlandet.no

Navn: Smerteklinikken, Rikshospitalet
Postadresse: Smerteklinikken, Rikshospitalet, 0027 Oslo
Telefon: 23 07 00 00
Nettside: http://www.rikshospitalet.no

Navn: Smertepoliklinikken Tønsberg
Postadresse: Poliklinikk for smertebehandling, Sykehuset i Vestfold HF,
Postboks 2168, Postterminalen, 3103 Tønsberg
Telefon: 33 34 22 10
Nettside: http://www.siv.no

Navn: Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus
Postadresse: Smerteklinikken, Haukeland universitetssykehus, postboks 1,
5021 Bergen
Telefon: 55 97 40 11
Nettside: http://www.helse-bergen.no

Navn: Smerteklinikken, Sykehuset Buskerud HF
Postadresse: Smerteklinikken, Sykehuset Buskerud HF, Dronninggt. 28. 3004 Drammen
Telefon: 32 80 30 00
Nettside: http://www.sykehuset-buskerud.no

Navn: Smerteklinikken, Blefjell sykehus HF
Postadresse: Smerteklinikken, Blefjell Sykehus HF, postboks10, 3612 Kongsberg
Telefon: 32 72 59 45
Nettside: http://www.blefjellsykehus.no

Navn: Smerteklinikken Stavanger Universitetssykehus
Postadresse: Stavanger Universitetssjukehus, - Helse Stavanger HF, postboks 8100, 4086 Stavanger
Telefon: 51 51 81 10
Nettside: http://www.helse-stavanger.no

Navn: Smertepoliklinikken, Haugesund sjukehus
Postadresse: Smertepoliklinikken, Haugesund sjukehus, postboks 2170, bedriftspostkontoret, 5504 Haugesund
Telefon: 52 73 26 50
Nettside: http://www.helse-fonna.no

Navn: Smerteklinikken, Molde Sjukehus
Postadresse: Smerteklinikken, Molde Sjukehus, Parkvn. 84, 6407 Molde
Telefon: 71 12 00 00
Nettside: http://www.helsenr.no

Navn: Smertemedisinsk Institutt (SMI), Oslo
Postadresse: SMI, Majorstuveien 38, 0367 Oslo
Telefon: 23 33 42 50
Nettside: www.smertemedisinskinstitutt.no
Lokalaktuelt
Sommertur 22.08

Sommermelding


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid:
Man - Fre: kl. 10 - 15

Epost: post@kroniskesmerter.no

Postadresse:
Postadr.: Postboks 157
5081 Bergen

Norsk Tipping
Registrer FKS som grasrotmottaker

FKS Østfold og Omegn
99 88 78 322

FKS Oslo og Omegn
98 39 83 219

FKS Sør-Rogaland
98 42 28 813

FKS Haugesund og Omegn
97 96 98 690

FKS Bergen og Omegn
98 35 43 553

Takk for hjelpen !
Nyttige lenkerTips en venn