Har ditt barn mye hodepine?

Visste du at 1-2 elever i hver klasse har migrene, og at veldig mange ikke har fått diagnosen hos legen?

Dette vil vi gjøre noe med! Snart publiseres en serie nye, interessante filmer om hodepine hos barn som vil gi alle foreldre mer forståelse for hvor kritisk det er å ta barnet med til lege for å få en diagnose og behandling.

Den kjente hodepinespesialisten Dr. Tine Poole er primus motor for et informasjonsprosjekt i regi av Foreningen for Kroniske Smertepasienter, Norsk Hodepineselskap og pasientforbundet Hodepine Norge. Filmene vil bli ferdig i løpet av våren og gratis tilgjengelig på nett for alle.

Følg med på vår sider!

Dr. Tine Poole er initiativtaker til prosjektet "søkeord: Barn + Migrene Hodepine"