Nytt hjelpemiddel til å måle pasienterfaringer


Kunnskapssenteret har utviklet et nytt hjelpemiddel som skal måle pasienters erfaringer med fastleger.Undersøkelser viser at få fastleger registrerer og følger opp pasienterfaringer. Motivet for tiltaket er at dette skal bidra til at flere gjør denne type målinger.

Dette hjelpemidlet skal hjelpe legene å kvalitetssikre arbeidet ved legekontoret, skriver Kunnskapssenteret på sine nettsider.

Verktøyet, som har fått navnet "PasOpp fastlege - for måling av pasientopplevelser" består av et spørreskjema som er testet i både pilotundersøkelse og en større undersøkelse med et utvalg på nær 5000 pasienter. Sammen med spørreskjemaet er det utviklet et registreringsskjema som enkelt kan benyttes sammen med spørreskjemaet for å få frem resultatene fra spørreundersøkelsen.

Håper flere vil måle pasienterfaringer

- Verktøyet er gratis og kan lastes ned fra våre nettsider, http://www.kunnskapssenteret.no . Her finnes spørreskjema på bokmål og nynorsk, og et registreringsverktøy som automatisk lagrer resultater, sier prosjektleder Olaf Holmboe i Kunnskapssenteret.

Undersøkelser gjort av Commonwealth Fund viser at få fastleger måler og følger opp kvalitet og pasienterfaringer. Målet er at flere nå vil foreta slike målinger.

- Pasienters erfaringer er en viktig indikator på kvalitet i helsetjenestene. Undersøkelser har vist at det er få fastleger i Norge som måler pasientenes erfaringer systematisk. Vi håper at verktøyet skal bidra til at flere fastleger vil foreta slike målinger og bruke resultatene til kvalitetsforbedring, sier Holmboe.

I utgangspunktet er det kun legen eller legekontoret som får tilgang til informasjonen, men de har mulighet til å synliggjøre resultatene også for andre.

- Dersom en lege eller et legekontor bruker våre verktøy til å undersøke pasientenes erfaringer med sine tjenester, er det opp til legen eller legekontoret om og i så fall hvordan summen av resultater skal formidles eksternt.

Pasientvurderinger av fastleger i Norge er allerede på nett gjennom Legelisten. Det blir derfor spennende å se om norske fastleger velger å legge informasjonen fra egne undersøkelser på nett, sier Holmboe.

Prosjektet var bestilt av Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Universitetet i Bergen (AFE).
Det finnes andre skjema som kan benyttes til å måle pasienters erfaring med fastleger. I følge Kunnskapssenteret har disse blitt utsatt for kritikk og mangler aspekter som samhandling og pasientsikkerhet

.
Publisert: 16.04.2015
Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.


Gavekonto:
1203 61 14302


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid:
Man - Fre: kl. 10 - 15

Epost:
post@kroniskesmerter.no
Postadresse:

Postadr.:
Postboks 157 Sentrum
5804 Bergen
Merk "Sentralstyret"


Norsk Tipping
Registrer FKS som grasrotmottaker

FKS Østfold
998 878 322

FKS Oslo og Omegn
983 983 219

FKS Sør-Rogaland
984 228 813

FKS Haugesund og Omegn
979 698 690

FKS Bergen og Omegn
983 543 553

FKS Møre og Romsdal
911 618 966

FKS Telemark/Vestfold
917 510 040

FKS Trøndelag
917 748 713

FKS Tromsø og omegn
914 716 187

FKS Kristiansand og omegn
985 581 428


Takk for hjelpen!
Nyttige lenkerTips en venn

Samarbeidspartnere