Oppstart av ny refleksjongruppe for personer med langvarig smerter


Det vil være oppstart av en ny refleksjonsgruppe for personer med langvarige smerter på Lærings - og mestringssenteret

Bærum sykehus onsdag 4. april 2018 - 14. mai 2018.

Målgruppe:

Refleksjonsgruppe passer for deg som ønsker å jobbe med egen mestring. Maks 16 deltakere.

Mål med refleksjonsgruppen:

·Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon

· Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger

· Hjelp til å akseptere situasjonen

· Kompetanse og styrke i forhold til å leve med l.angvarige smerter

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Gruppen ledes av to fagpersoner ansatt ved Lærings- og mestringssenteret i samarbeid med tre personer som har erfaring med langvarig smerteproblematikk
Hensikten med kurset er:

· Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon

· Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger

· Hjelp til å akseptere situasjonen

· Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Program:

· Å leve med langvarige smerter v / erfaringskonsulent

· Smertefysiologi og behandling v/ spesialsykepleier

· Identitet og verdighet v/ psykolog

o Tap og sorg

o Rolleendring

o Egenverd og selvfølelse

· Endringen i livet v/ nevropsykolog

o Gensesetting og behov

o Akseptering

o Forståelse fra andre og kommunikasjon

· Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?

o Symptomsirkel v / erfaringskonsulent

o Mestringsstrategier / verktøy

o Bevissthet om egne tanker og tankemønstre

· Veien videre - hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?

o Informasjon fra FKS

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling
mellom deltakerne.


Henvisning:

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen.
Henvisningsskjema sendes enten elektronisk eller per post til
Vestre Viken Dokumentsenter,
Lærings- og mestringssenteret
Bærum sykehus,
Pb 800,
3004 Drammen


Arrangør

Lærings- og mestringssenteret


Kontakt

Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus

Telefon: 67 80 93 14

E-post:
Lms.bs@vestreviken.no

Mer informasjon

Lms.bs@vestreviken.no

Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter

Gavekonto:
1203 61 14302


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid:
Man - Fre: kl. 10 - 15

Epost:
post@kroniskesmerter.no
Postadresse:

Postadr.:
Postboks 157 Sentrum
5804 Bergen
Merk "Sentralstyret"

Norsk Tipping
Registrer FKS som grasrotmottaker

FKS Østfold
998 878 322

FKS Oslo og Omegn
983 983 219

FKS Sør-Rogaland
984 228 813

FKS Haugesund og Omegn
979 698 690

FKS Bergen og Omegn
983 543 553

FKS Møre og Romsdal
911 618 966

FKS Telemark/Vestfold
917 510 040

FKS Trøndelag
917 748 713

FKS Tromsø og omegn
914 716 187

FKS Kristiansand og omegn
985 581 428


Takk for hjelpen!
Nyttige lenkerTips en venn

Samarbeidspartnere

FARMASIET