Refleksjonsgruppe

for deg med langvarige smerter

Lærings - og mestringssenteret, Bærum sykehus

Program:

Kursdag 1: Tirsdag 31. oktober kl. 12.00 -15.00

Tema: Å leve med langvarige smerter v / erfaringskonsulent

Kursdag 2: Tirsdag 7. november kl 12.00 -15.00

Tema: Smertebehandling v/ spesialsykepleier, Akutt Smerte Team, Bærum sykehus

Kursdag 3: Mandag 13. november kl. 12.00 -15.00

Tema: Endringen i livet v/ nevropsykolog

 • Grensesetting og behov
 • Akseptering
 • Forståelse fra andre og kommunikasjon

Kursdag 4: Tirsdag 21. november kl. 12.00 -15.00

Tema: Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?

 • Symptomsirkel v / erfaringskonsulent
 • Mestringsstrategier / verktøy
 • Bevissthet om egne tanker og tankemønstre

Kursdag 5: Tirsdag 28. november kl. 12.00 -15.00

Tema: Identitet og verdighet

 • Tap og sorg
 • Rolleendring
 • Egenverd og selvfølelse

Kursdag 6: Tirsdag 5. desember kl. 12.00 -15.00

Tema: Veien videre - hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?

 • Informasjon fra FKS
 • Oppsummering / avslutning (med forbehold om endringer)

Hvordan mestrer du hverdagen med langvarige smerter?

I refleksjonsgruppen møter du dyktige fagpersoner og får mulighet til å dele dine erfaringer med andre. Mål med refleksjonsgruppen:

 • Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon
 • Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger
 • Hjelp til å akseptere situasjonen
 • Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Gruppen ledes av to fagpersoner ansatt ved Lærings- og mestringssenteret i samarbeid med tre personer som har erfaring med langvarig smerteproblematikk.

Målgruppe:

Refleksjonsgruppe passer for deg som ønsker å jobbe med egen mestring. Maks 16 deltakere.

Når:

Kurset går over 6 ganger, en dag i uken

Alle dager kl 12.00 -15.00

Sted:

Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus

Kostnader:

En egenandel for hele kurset. Gratis for de med frikort.

Henvisning:

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen.

Henvisningsskjema sendes til

Vestre Viken,
Pb 800,
Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret
Bærum sykehus,
3004 Drammen

før første kursdag.

Kontaktinformasjon

Påmelding til Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus

Telefon: 67 80 93 14

E-post: Lms.bs@vestreviken.no

Arrangør

Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS),

avd. Oslo og omegn, erfaringskonsulenter og

Lærings - og mestringssenteret ved Vestre Viken

Vestre Viken

Bærum sykehus

Besøksadresse: Sognesprest Munthe-Kaas vei 100

Telefon: 67 80 93 14

E-post: Lms.bs@vestreviken.no