INVITASJON TIL WEEKENDSAMLING

GARDERMOEN AIRPORT HOTEL 

17. – 19. APRIL 2020


Samlingen er utstatt til høsten, mer info kommer


Kjære FKS medlem

Vi ønsker å invitere deg til weekendsamling på Gardermoen


Det blir en fin blanding av faglig innhold og sosialt samvær, med likesinnede, på tvers av lokalavdelingene rundt i landet. 

Dersom du å tidligere ikke har vært på våre samlinger, håper vi virkelig at du vil, og/eller har mulighet til å komme.Program


«Hvordan søke tilskudd til lokalavdelingene»

Vi ønsker å styrke lokalavdelingenes læring i hvor og hvordan søke tilskudd.

Lørdag 18 mars kommer Frode Iversen fra Tilskuddsportalen. (se lenger ned)

Dette er også for medlemmer som ikke sitter i styrer.

Viktig at alle kan bidra med innspill.

Hanne Stavenes Støle kommer og informerer om EPIO-app.

Nadine Farnes, PhD-student, kommer og forteller om sin rTMS_studie, som hun jobber med, på Oslo Universitetssykehus.


Pris: kr. 1600,-. Dette er for kost, overnatting og kurs


Ta kontakt med sentralstyret for evt. sponsing av store reiseutgifter, forutsetter billigst mulig reise.


Påmelding fortløpende: senest søndag 22 mars 2020.


PS: Begrenset antall plasser. Noen plasser er reservert. Tilbakemelding om plass og detaljert program, kommer mandag 23 mars 2020.

.

Tilskuddskurs for Forbund

Forbund inviterer sine medlemmer til et inspirerende kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen. Portalen har over 2.500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode
prosjekt, og til samhandling innad i forbundet.


Tid: 18 mars 2020

Sted: Gardermoen Airport Hotel


Program


Frode Iversen fra Tilskuddsportalen orienterer om:

1.Generelt om tilskudd og hvordan forvaltere prioriterer


2.Hvordan finne riktig tilskudd til riktig prosjekt til riktig tid


3.Tips til bedre søknadsskriving


4.Bruk av den nye versjonen av Tilskuddsportalen


Alle med epostadresse som slutter på @kroniskesmerter.no får gratis tilgang til Tilskuddsportalen i én måned etter kurset den 18. april.


Jeg kommer fredag
Jeg kommer lørdag