MØTEDATOER 2019

1. ONSDAG I MÅNEDEN KL 19.00

TORDAG 28. FEBRUAR ( møtested: Songvaar)

ONSDAG 3. APRIL

ONSDAG 8. MAI ( flyttet da 1.Mai er hellig)

ONSDAG 4. SEPTEMBER

ONSDAG 6. NOVEMBER

ONSDAG 4. DESEMBER

Alle våre faste møter holdes i lokalene til Søgne seniorsenter, Marie føreidsvei Søgne

Vel møtt!

Medlemsmøter og informasjonsmøter finner sted på Søgne Seniorsenter

Lokalavdelingen FKS Kristiansand og omegn arrangerer aktiviteter til hygge og nytte for medlemmer i Kristiansand regionen. Aktivitetene er fra ulike sosiale treff og nyttige informasjonsmøter. Aktivitetene blir kunngjort her på Kristiansand og omegns sider.

Så følg med.