Leder:
Tine Vatne

Kossevigheia 20
4643 Søgne

Mobil: 993 14 896
E-post: fks.kristiansand@kroniskesmerter.no

Styret 2017-2018
Styremedlem Martha Arntzen, Kasserer Reidun Westergren, Nestleder Leni Borø, Vara Tove Bie Hvalsmarken, Sekretær Ann Lekanger og Leder Tine Vatne.