Årsmøte 2018

Årsmøte vårt bli i år på Ålesund frivilligsentral onsdag 21 Februar kl 18:00

Kirkegata 33
6005 Ålesund

Innkomne saker må være i hende til styret 7 Februar 2018.

Sakliste:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av ordstyrer
 • valg av 2 representanter til underskrive årsmøteprotokoll
 • Valg av skriver/referent
 • Godkjenning av regnskap
 • Godkjenning av Årsrapport
 • Innkomne saker
 • Valg
 • Årsmøte blir oppheva

Vi runder av kvelden med:

 • orientering om pasientreiser
 • Sosialt samvær
 • servering og loddsalg

Styret