VI INVITERER TIL ÅPNE MØTER

DIN SMERTE - på alvor!


Tirsdag 10. mars kl. 18.00 – 20.00 på St. Olavs Hospital, Kunnskapssenteret KS11

Tema: Helsedepartementetssatsing på langvarige smerter med uklar årsak.
Hva skjer i kroppen når smertene blirlangvarige

Foredragsholdere: PetterBorchgrevink og Astrid Woodhouse fra Smerteklinikken

Onsdag 11. mars kl. 10.00 –12.00 på St Olavs Hospital, Gastrosenteret GSU1

Tema: Usynlig syk.

Foredragsholder:PsykologArild Rugset
KL. 12.00 – 14.00. Tema:Mine erfaringer med bruk av TENS som smertelindring.

Foredragsholder: M. Jakobsen

Ønskelig med påmelding via www.kroniskesmerter.no
eller på telefon 467 70 668

Enkel servering

Jeg kommer Tirsdag
Jeg kommer Onsdag