FKS avd. Møre og Romsdal

Epost: fks.more-romsdal@kroniskesmerter.no

Styret i FKS avd. Møre og Romsdal
Fungerende leder: Hilde Gutvik, tlf 918 73 320
Kasserer: Kirsti Møller Skjønberg
Sekretær: Rudy Stefania Brimstrond
Likepersonansvarlig: Rudy Stefania Brimstrond, tlf 926 08 077,
E-post: rudy.brimstrond@gmail.com