FKS, avd Oslo og Omegn

Gamle Leirdalsvei 16
1081 Oslo

Telefon: 948 84 642
E-post: fks.oslo@kroniskesmerter.no

Likemannsarbeid (Likeperson samtaler)

Ring 948 84 642

Kontaktpersoner:
Anne-Kari Neste
907 77 411

Ellers kan spørsmål stilles til styremedlemmene, som kan videreformidle kontakt til kompetent personell i FKS.

Kontakt FKS. avd Oslo og omegn:

FKS, avd Oslo og Omegn, Telefon 948 84 642, Postmottak: fks.oslo@kroniskesmerter.no

Grasrotmottaker: Organisasjonsnr: 983 983 219, Bankgiro: 6039.05.4767