Aktivitetsplan

FKS, avd Oslo og Omegn, Telefon 948 84 642, Postmottak: fks@oslo.online.no Web: www.smerter.org

Grasrotmottaker: Organisasjonsnr: 983 983 219, Bankgiro: 6039.05.4767

Ensliges landsforbunds lokaler Grefsenveien 28