FKS Oslo og omegn

Leder:
Anne-Kari Neste

Lynesdalen 5
2080 Eidsvoll

Tlf. 907 77 411
E-post: fks.oslo@kroniskesmerter.no

Leder:
Anne-Kari Neste
Lynesdalen 5
2080 Eidsvoll
Tlf. 907 77 411

Styremedlem:

Bente Bækken
Veritasveien 8
1363 Høvik
Tlf. 950 96 840

Styremedlem:

Anne Marie Bergram
Borgergate 6
3514 Hønefoss
Tlf. 32 12 52 70 / 415 00 149

Styremedlem:
Sesilie Andersen Øie
Hosletoppen 42
1362 Hosle
Tlf. 454 87 696

Varamedlem:

Vera Prøytz
Kurveien 9
0495 Oslo
Tlf. 455 00 830

Varamedlem:

Marit Grønhaug Sætre
Høvikkollen 20A
1363 Høvik
Tlf: 67 53 71 40 / 997 28 096

Varamedlem:
Øystein Holmelid
Smedrudveien 5 A
1405 Langhus
Tlf. 913 85 075

FKS, avd Oslo og Omegn, Telefon 948 84 642, Postmottak: fks@oslo.online.no Web: www.smerter.org

Grasrotmottaker: Organisasjonsnr: 983 983 219, Bankgiro: 6039.05.4767