Årsberetning for året 2019


Styret i FKS avd. Østfold har i 2019 bestått av:

Leder : Elin Holum Albertsen
Nestleder:Aud H. Larsen
Kasserer:Bodil Holme
Sekretær :Lisbeth Olsen
Jorunn Arnesen fra sentralstyret har vært observatør .

Ved valget i 2019 var det utfordrende å få etablert et fullstendig styre. Styret som ble valgt har derfor i 2019 jobbet etter beste evne og forsøkt å etablere en forening det er interessant og meningsfullt og være medlem i.

Pr. 31.12.19 har lokallaget for Østfold 41 medlemmer .

2. Aktiviteter for styret

Det har vært avholdt 6 styremøter etter årsmøtet og l møte før årsmøte med loddtrekning. Styremøtene har hovedsakelig vært hjemme hos Bodil Holme.
Elin Holum Albertsen og Lisbeth Olsen deltok på Landsmøtet i Stavanger 26. - 28. april 2019. Elin Holum Albertsen og Bodil Holme deltok på Weekendsamling på Lillestrøm 6.- 8. september 2019 i regi av FKS sentralt. Opplæring i bruk av StyreWeb, og temaet «Hva er brukermedvirkning og hva har det og si for meg som smertepasient ?»

3. Aktiviteter for alle medlemmer

Det har i perioden vært avholdt 3 møter i vårsesjonen og 3 møter i høstsesjonen. På alle møter har det vært servert snitter kaffe/te og mineralvann. Alle møter har vært på Frivillighetssentralen på Selbak:

28. mars 2019: Foredrag om Medisinsk Yoga v/Monica Green, yogalærer, meditasjonslærer og terapeut fra Fredrikstad Yoga og Helseklinikk


Avdeling Østfold

25. april 2019: Foredrag av Gro Bakke Andersen, medlem i FKS om sin reise til Sri Lanka og barnehjemmet hun har besøkt. Foredrag om en fantastisk reise til Dubai v/Bodil Holme, medlem i FKS.

23. mai 2019: Foredrag om «Verktøy» for å øke livskvalitet v/Trude Fosse, helhetsterapeut
fra Metas helse og helhetsterap i AS.

29. august 2019: Foredrag om Mat og helse v/Linn Stokstad, ernæringsfysiolog fra
Sprudlende sunn.

26. september 2019: Foredrag om osteopatens tilnærm ing til ulike former for smerteproblematikk og individuelle behandlinger v/ Petter Blomqvist,osteopat fra Blomqvist osteopati.

31. oktober 2019: Foredrag om smerter i et større perspektiv og forskning på sammenhenger v/Audun Aas, anestes ilege ved Smerteseksjonen ved Sykehuset Østfold

Det har også vært arrangert andre aktiviteter for medlemmer:

12. juni 2019: Sommerfest hos Bodil

28. november 2019: Juleavslutning med trekning på årets julelotteri ble avholdt i Kirkestua
på Leie.

19. desember 2019: 17 medlemmer meldte sin interesse for Juleshow på Blå grotte i Fredrikstad med Elisabeth (Bettan) Andreassen, Øivind Blunck, Reidun Sæthe r og Trond Nageii-Dahl.
De fleste samlet seg også om en matbit på Pepes pizza i forkant av showet.

Det har vært gjennomført et bøttelotteri i juni 2019 ved Kiwi Vestkilen på Gressvik .
l tillegg ble det gjennomført jule lotteri, og alle medlemsmøter har vært med utlodning. Til sammen har dette gitt foreningen inntekter på ca. 22.000 kroner.
Det va r ingen som søkte om å få delta på Helsereiser til Albir i 2019.

Styret takker alle medlemmer for positiv deltakelse og engasjement og håper vi også i 2020
vil få flere nye medlemmer.