FKS Sør-Rogaland
Leder: Birger Aam

Postboks 193, 4001 Stavanger.

Tlf.: 51 49 52 00
Mob: 974 77 918
Epost: fks.sor-rogaland@kroniskesmerter.no

Kontakt FKS avd. Sør-Rogaland:

FKS Sør-Rogaland. fks.sor-rogaland@kroniskesmerter.no, Mob 918 15 167

Norsk Tipping, Grasrotmottaker Organisasjonsnr. for Sør-Rogaland er: 984 228 813