Velkommen til FKS Trøndelag

Avdeling Trøndelag
Leder: Else-Norun Kvarner
Postadr.: Stallmesterveien 16 C, 7046 Trondheim

Tlf: 908 47 838
Epost: fks.trondelag@kroniskesmerter.no