Aktivitetsplan for FKS avd. Trøndelag

1:

I februar 2018, startes det opp mestrignskurs via Friskliv og Metring i Trondheim, for de med langvarige smerter og utmattelse.

Det er 2 forskjellige kurs. Dvs et kurs for langvarige smerter der FKS er representret ved brukerrepresentant Else-Norun Kvarner og et for de med utmattelse.

Kurs ved utmattelse starter 7 februar 2018

Kurset for de med langvarige smerter, starter opp 22 februar 2018 og varer i 6 uker og har som mål å gi mennesker flere vektøy til kassen sin, for å få en så god hverdag som mulig med de utfordringnene en har.

Ved interesse for kursene, kontakt: frisklivmestring@gmail.com eller tlf 952 74 644

2:

Årsmøtet FKS Trøndelag er 15 februar 2018, sted "Nystua" Valentinlyst helse og velferdenter kl 19:00-20:00

3:

Vi har startet opp med måndtelige treff og første torsdag i mnd, treffes vi på Tulla Fisher kl 12:00

neste møte blir 1 februar og deretter 1 mars.