Interimstyret i FKS Trøndelag

Fra venstre: Kari Oline Selbæk, Vera Eide Thorsø, Gunn Lillian Kvello-Aune, Anette Grothe-Ottesen, Ruth Hoel og styreleder Else-Norun Kvarner.

FKS AVD. Trøndelag
Fung. styreleder: Else-Norun Kvarner

Tlf: 908 47 838
Epost: fks.trondelag@kroniskesmerter.no

Postadr.: Stallmesterveien 16 C
Postnr/sted: 7046 Trondheim