Medlemsbladet Glimt

GLIMT-redaksjonen står for utgivelse av FKS' medlemsblad, en landsdekkende publikasjon for foreningens medlemmer. Sekundært informasjons- og påvirkningsorgan overfor myndigheter, samt helse- og sosialinstitusjoner.

GLIMT distribueres gratis til medlemmer, sykehus med anestesiavdelinger og/eller smerteklinikk, fylkesleger, politikere lokalt og sentralt, samt media. Medlemsbladet kommer med fire utgivelser i året og opplaget er på ca. 1.500 eksemplarer.

Glimts formål:
Vårt medlemsblad skal være en informasjons- og kommunikasjonskanal til alle medlemmer og samarbeidspartnere.

Redaksjonen:

Redaksjonen har fått nytt telefonnr:
484 73 937

Redaktør:
Frode Tangedahl Strømø

Redaksjonskomité:
E-post: redaksjonen@kroniskesmerter.no

TIPS OSS!

Lest noe nytt, skjer det noe der du bor?

Har du informasjon om kurs og møter, eller annet du ønsker å publisere på nettsiden vår eller i medlemsbladet Glimt, så ta kontakt med redaksjonen. Bruk kontaktskjema under.

Kontakt redaksjonen:

Ønsker du å være med på å utvikle vårtmedlemsblad Glimt videre? - Vi trenger deg som har skrivekløe ogliker å ta bilder! Send en epost til redaksjonen idag.