Vil du annonsere i Glimt?

Ønsker du å annonsere i vårt medlemsblad Glimt?

Annonsepriser
Omslag: kr. 8.000.-
Helside: kr. 4.000,-
Halvside: kr. 2.000,-
Kvartside: kr. 1.000,-
Støtteannonse, stor: kr. 800,-
Støtteannonse, liten: kr. 500,-

Grafisk produksjon:
Redaksjonen kan være behjelpelig med grafisk produksjon av annonser o.l. Grafisk design av annonsen kommer evt. i tillegg.
Bestilling sendes til: redaksjonen@kroniskesmerter.no