Om FKS Foreningen for kroniske smertepasienter

____________________________________________________________________________________________________________

Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS) er en ideell, livsynsfri og politisk nøytral forening som er landsdekkende og åpen for alle mennesker med kroniske smerter, pårørende og venner, samt andre interesserte.

Foreningen ble startet av smertepasienter 7. mai 1987 og drives stor sett av frivillige ildsjeler med kroniske smerter. Hensikten med foreningen er å skape et forum hvor smertepasienter kan møtes for å hjelpe hverandre og diskutere felles problemer - kort sagt å finne et sted hvor det å ta vare på hverandre er viktig.

Foreningen for Kroniske Smertepasienter arbeider for å bedre livssituasjonen for mennesker med kroniske smerter. På sentralt hold rettes virksomheten mot politikere og helsemyndigheter.

FKS arbeider også for å få gjennomført løsninger på mange problemer som medlemmene føler på kroppen. Det kan være seminarer som går på det å leve med smerter, hvordan vi kan få våre nærmeste til å akseptere våre problemer, formidle informasjon om de rettigheter man har til stønader, behandling etc.

Lokalavdelingene er aktive overfor medlemmer gjennom temakvelder, medlemsmøter med sosiale sammenkomster, kurser og seminarer, samt behandlingsreiser.

Vårt formål er:
  • å arbeide for at kroniske smerter blir allment akseptert og prioritert som et omfattende og alvorlig problem.
  • å stimulere medlemmene og deres nærmeste til aktivitet og egeninnsats, slik at smertepasienter i større grad kan mestre sin egen livssituasjon.
  • å arbeide for at mennesker med kroniske smerter oppnår fulle rettigheter innen helse-og trygdevesen.
  • å drive informasjonsarbeid overfor foreningens medlemmer, helsevesen, myndigheter - lokalt og sentralt, samt samfunnet forøvrig.FKS Foreningen for kroniske smertepasienter - Epost:post@kroniskesmerter.no - Mobil: 46 77 06 68

Gavekonto:
1203 61 14302


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 46 77 06 68
Telefontid:
Man - Fre: kl. 10 - 15

Epost:
post@kroniskesmerter.no
Postadresse:

Postadr.:
Postboks 157 Sentrum
5804 Bergen
Merk "Sentralstyret"

Norsk Tipping
Registrer FKS som grasrotmottaker

FKS Østfold
998 878 322

FKS Oslo og Omegn
983 983 219

FKS Sør-Rogaland
984 228 813

FKS Haugesund og Omegn
979 698 690

FKS Bergen og Omegn
983 543 553

FKS Møre og Romsdal
911 618 966

FKS Telemark/Vestfold
917 510 040

FKS Trøndelag
917 748 713

FKS Tromsø og omegn
914 716 187

FKS Kristiansand og omegn
985 581 428


Takk for hjelpen!
Nyttige lenkerTips en venn

Samarbeidspartnere

FARMASIET